DELA

Avslag om Maxingebesvär

Ålands förvaltningsdomstol avslår yrkandet på verkställighetsförbud när det gäller ”avtalet mellan Jomala och Minimax Ab om rätt att nyttja markområden samt fördelning av kostnader för uppförande av säkerhetsarrangemang”.
Som Nya Åland tidigare har berättat har Dick Klingberg besvärat sig mot Jomalafullmäktiges beslut att bekosta en stödmur och säkring av ett kabeldike vid Maxinge. Arbetet kostar uppskattningsvis 80 000 euro och Klingberg anser att det handlar om statligt stöd till Minimax ab som är den som egentligen borde se till att muren uppförs och säkringarna görs.
Den 2 januari yrkade Klingberg på att förvaltningsdomstolen förbjuder beslutets verkställighet tills ärendet är avgjort med laga kraft.
Förvaltningsdomstolen avslår i dag yrkandet på verkställighetsförbud, medan beslutet om själva besvären ges senare.
– Handläggningen kan ta uppemot ett års tid, skriver förvaltningsdomstolen.
Läs mer i morgondagens Nya Åland!