DELA

Avslag för ansökan om Föglötunnelprojekt

Landskapsstyrelsen avslår aktiebolaget Visit.Ax:s ansökan om en ändring av syftet för projektet Affärsplan för drivande och byggande av en tunnel till Föglö.
Företagaren Otto Hojar beviljades 2009 70.000 euro för att utreda förutsättningarna för ett tunnelbygge. När tunnelprojektet avstannade föreslog Visit.ax att projektet i stället kunde handla om förutsättningarna för en tågförbindelse mellan Finland och Sverige över Åland.
Totalbudgeten för tunnelutredningen var 102.000 euro. Landskapets andel var sjuttio procent. Åttio procent av bidraget har utnyttjats.