DELA

Avlopp och daghem på agendan i Jomala

I Nya Ålands kartläggning av kommunerna inför valet har turen kommit till Jomala.

De stora frågorna i Jomala har varit och fortsätter att vara flera tunga investeringar.
Fullmäktiges ordförande Roger Slotte (c) konstaterar att ekonomin inte blir bättre trots inflyttning.


De viktiga frågorna under den gångna mandatperioden har varit förnyandet och utbyggnaden av avloppssystemet och byggprojekten inom barndagvården, enligt Jomalas fullmäktigeordförande Roger Slotte.
– Det är saker som fortsätter att vara viktiga även under den kommande perioden. Vi har byggt mycket och ny har vi byggandet av Sviby daghem framför oss. Daghemmet ska ha tre avdelningar och plats för 56 barn.
En annan stor satsning på fjärrvärme som inkluderar både kommunala och privata byggnader.
Under den gångna perioden har Jomala byggt ut avloppsnätet som ansluts med en ny stor ledning till Lotsbroverket.
– Vi kommer fortsätta det arbetet och bygga ut nätet västerut, säger Roger Slotte.


Avgifter återbetalas
Befolkningsmässigt växer Jomala så att det knakar, men det blir ändå inte överkott i kommunkassan alla år. För 2007 har man budgeterat med ett underkott.
– Vi har stora utgifter på grund av investeringarna. Den sociala sektorn tar också mycket pengar, men det är viktiga frågor som ska prioriteras, säger Roger Slotte.
Han nämner också den extra utgift som tillkommit i och med att kommunen måste betala tillbaka bernomsorgsavgifter som man tagit ut felaktigt.
– Men vi hoppas att landskapsregeringen ger oss ett visst stöd.
Vilka är framtidens utmaningar?
– Som vanligt gäller det att få balans i ekonomin. Befolkningen har inte ökat i samma omfattning som den sociala verksamheten utökas. Jag hoppas också att vi framöver ska kunna hitta andra driftsformer för kommunförbundens verksamheter. Jag hoppas att vi ska utreda om enskilda kommuner kan ansvara för dessa verksamheter, säger Roger Slotte som inte ställer upp för omval i kommunen.
– Jag har valt att koncentrera mig på lagtingsvalet.
En annan konkret fråga framöver i kommunen är utbyggnaden av Kyrkby högstadieskola.
Hur blir det med skatteprocenten framöver?
– Det är meningen att vi ska behålla den på 17 procent.
Varför är det bra att bo i Jomala?
– Om man jämför med Mariehamn så har vi större trädgårdar och närmare till naturen.


Dags för satsningar på närboendemiljön
Jomalas kommundirektör Harry Jansson anser nästa steg i kommunen är att satsa på boendemiljön i form av bland annat lekplatser.
En ny brandstation är en av de större investeringarna som väntar.
Att få basservicen att harmonisera med tillväxten är en av de största utmaningarna framöver, enligt kommundirektören Harry Jansson.
– Vi har bygger ut barnomsorgen mycket dessutom har vi försökt att skapa mervärde i kommunen, bland annat genom att satsa på skidspår med konstsnö och en vandringsled. Vi vill hitta den extra dimensionen, men sådant som ligger utanför det lagstadgade är svårt att hinna med och orka med ekonomiskt.
Under den kommande perioden bör Jomala ta ett samlat grepp om närboendemiljön, anser Harry Jansson.
– Hittills har vi inte räckt till när det gäller bland annat lekplatser. Det beror på att alla stora investeringar belastar, men nu måste vi ta hand om dem som bott länge i kommunen. Alla ska känna sig omhändertagna.
Har inflyttningen inte gett den ytterligare skattekraften som ni hoppats på?
– Vi har inte haft den tillväxt som vi hoppats på, trots att vi vuxit med 1.000 personer sedan 1992.


58 kandiderar
Harry Jansson säger att ekonomin har varit stabil i Jomala de senaste åren, men att bland annat det nya daghemmet Österkulla har märkts tydligt i budgeten.
– Samtidigt har landskapsandelarna inte uppgraderats. Men det ser hyfsat ut nu.
Vilka kostnadsökningar räknar ni med framöver?
– Kostnaderna för äldreomsorgen ökar och den kommer att bli avgörande för ekonomin, men nu får vi å andra sidan mer pengar genom det nya landskapsandelssystemet.
I kommunalvalet i Jomala ställer totalt 58 personer upp. Det är ungefär lika många som för fyra år sedan.
– 58 kan låta mycket, men då ska man tänka på att vi har cirka 100 förtroendeposter i kommunen, säger Harry Jansson.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax