DELA

Avliden husägare fick indrivningshot

Ingmar Eklund, son till Gunhild Eklund som dog för två år sedan, är upprörd över att modern fått betalningspåminnelse med hot om indrivning från Mise.
Gunhild Eklunds barn har i flera omgångar försökt meddela kommunförbundet Mise att modern har avlidit.
– Men det hjälper inte. Räkningarna kommer ändå, säger Ingmar Eklund och visar de två fakturor som kom i slutet av oktober till hans hemadress.
Den ena fakturan härstammar från 24 november 2008, ett par veckor efter dödsfallet. Fakturans belopp är 115 euro. Den andra fakturan härstammar från 31 december 2008 och beloppet är 80 euro.
Om betalningen inte sker 21 dagar efter förfallodagen lämnas fakturorna till fogdeämbetet för indrivning, heter det. Till fakturorna har fogats en förklaring – 2008 anfördes besvär gällande Mises avgifter till Ålands förvaltningsdomstol. I september i år förkastade domstolen besvären och konstaterade att fastighetsinnehavare är skyldiga att betala avgiften, såväl grundavgift som serviceavgift och förpackningsinsamlingsavgift.
I och med att rättsläget har klargjorts kommer Mise att skicka obetalda fakturor från 2008 till landskapsfogdeämbetet.
Ingmar Eklund tycker inte att det är okej att skicka räkningar till en avliden person.
– Huset är sålt för över ett år sedan. Det finns inget dödsbo och ingen egendom att utmäta.
Fredrik Karlsson, verksamhetsledare på Mise, slår fast att det alltid är fastighetsägarens ansvar enligt lagen att betala grundavgift för avfallshanteringen. Han uttalar sig inte om det enskilda fallet utan säger så här rent generellt:
– Om fastigheten säljs så är det de nya ägarna som har ansvaret.
Men det betyder inte att de nya ägarna tar över den tidigare fastighetsägarens obetalda fakturor, konstaterar han.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre