DELA

Avgörande om utlandskvoten närmar sig

Vicelantrådet Britt Lundberg mötte Sveriges högskoleminister Tobias Krantz i Stockholm i onsdags.
Uppdrag: att framföra hur viktigt det är för åländska studerande att även i fortsättningen kunna söka till svensk högskoleutbildning på samma villkor som tidigare.
Den svenska regeringen vill ändra antagningskriterierna till högre svensk utbildning från hösten 2010. Avsikten är att införa ett meritvärderingssystem som ger extra poäng till de studerande som läst ämnen som är relevanta för den utbildning de sökt.
På det här sättet hoppas man undvika att de studerande taktikläser kurser som det är lätt att få höga betyg i. Då det är svårt att meritvärdera de utländska betygen införs en särskild utlandskvot för studeranden med utländska betyg. Genomförs ändringen kommer de åländska sökandena inte längre att söka på jämbördiga villkor som svenska studeranden.

Samma grunder
Britt Lundberg och avdelningschef Rainer Juslin träffade i onsdags forsknings- och högskoleminister Tobias Krantz. Mötet handlade om landskapsregeringens anhållan om att åländska ungdomar ska kunna söka på samma grunder som svenska ungdomar till de svenska högskoleutbildningarna och därmed undantas ifrån den tilltänkta utlandskvoten.
– Det kändes oerhört angeläget att få träffa ministern och personligen få framföra hur angelägen denna fråga är för Åland, berättar Britt Lundberg.

Enda möjligheten
Landskapsregeringen har det senaste året vid flera tillfällen kontaktat både den svenska regeringen och högskoleverket i frågan.
De åländska argumenten handlar om allt från Ålandsöverenskommelsen, där Sverige åtagit sig ett ansvar för att stöda det svenska språket och kulturen på Åland, till det faktum att svensk högskola ofta är det enda reella alternativet för ålänningar att studera på sitt modersmål. Hela 70 procent av de ålänningar som studerar vidare väljer i dag att söka sig till Sverige.
– Vi betonade noga att vi anser att det är en stor skillnad mellan om en studerande till exempel från Danmark väljer att studera i Sverige än om en ålänning gör det. För dansken är det ett alternativ till studierna som erbjuds i Danmark medan det för ålänningarna i de flesta fall är det enda alternativet för att kunna studera på svenska.

Möjligt på sikt
Högskoleverket har på regeringens uppdrag utrett om det finns förutsättningar att vissa utbildningar som hänvisats till utlandskvoten ska kunna söka i samma urvalsgrupper som sökande från svensk gymnasial utbildning.
Rapporten visar att det kommer att bli svårt att meritvärdera åländska betyg så att de kan konkurrera med betyg från svenska gymnasieskolor redan vid antagningen 2010. Däremot konstaterar utredarna att det ska vara möjligt på sikt.

Lobbade intensivt
Under Nordiska rådets session har de åländska politikerna och tjänstemännen tagit alla tillfällen i akt att diskutera frågan med så många svenska politiker och berörda tjänstemän som möjligt.
– Det känns bra att vi hållit mötet. Nu har vi gjort allt vad vi kan. Nu får vi bara hoppas att den svenska regeringen förstår allvaret i vår anhållan och bifaller den, säger Britt Lundberg.
Den svenska regeringen avser att fatta beslutet om ett par veckor.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax