DELA

Avgift införs för avbytarservice

Från och med nästa år kommer landskapet att ta en avgift för nyttjande av avbytarhjälp för lantbrukare. På det sättet hoppas landskapsregeringen att få ner kostnaderna för avbytarverksamheten med 100.000 euro i året.
Vid plenum i går beslöt landskapsregeringen att göra en ändring i landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare.
– Bakgrunden till förslaget är de besparingsbehov och behov av strukturella förändringar inom ett flertal områden som aviserades i samband med landskapets första tilläggsbudget för år 2009, berättar tf landskapsagronom Sölve Högman i ett pressmeddelande.
En avgift om 15 euro införs per semesterdag. Avgiften kommer att uppbäras för både landskaps- och privatanställda avbytare.
– Målsättningen är att förslaget ska innebära minskade kostnader för upprätthållande av avbytarverksamheten motsvarande cirka 100.000 euro per år.

Från 2010
Förändringarna träder i kraft redan vid årskiftet då lagen genomförs genom en så kallad budgetlag. Det innebär att lagen kan börja tillämpas parallellt med genomförande av lagtingets budgetbeslut innan den normala lagstiftningskontrollen är genomförd.
Lagförslaget är bara ett första steg i en allmän översyn av systemet för avbytarverksamheten.
– Under nästa år är avsikten att landskapsregeringen ska komma tillbaka med ytterligare förslag till förändringar i lagstiftningen som berör lantbrukarens rätt och fördelning av ledigheter som bättre återspeglar förutsättningarna inom de olika produktionsinriktningar som omfattas av lagstiftningen, enligt Sölve Högman.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax