DELA

Avgår i protest mot budgetförslag

Flera tjänster vid Ålands försöksstation kan försvinna nästa år när budgetmedlen krymper kraftigt.
Trygve Sundblom, ordförande i försöksstationens rådgivande kommission, avgår i protest mot landskapsregeringens budgetförslag.
Sundblom lämnade in sin anhållan om att bli befriad från uppdraget samma dag som förslaget till landskapsbudget för 2011 presenterades.
Regeringen vill sänka anslaget för försöksstation från en halv miljon till 400.000 euro.
Det var en kalldusch för kommissionen, som redan i september hade fått ett förslag till kostnadsram för 2011 som var ”rejält nerskuret” från näringsavdelningen, säger Trygve Sundblom.
– Vi accepterade det med långa tänder, och vid vårt följande möte med näringsavdelningen fick vi beskedet att budgeten skulle ligga på den nivån. Sedan ringde (försöksstationens ordförande) Niklas Söderlund och sade att det skulle bantas ytterligare.
Det betyder i praktiken att personal skall avskedas, säger Trygve Sundblom. Det vill han inte vara delaktig i.
– De kostnader som vi har är ju till största delen för personalen. Om det skärs ner blir man till slut så få att det inte går att arbeta effektivt.
Trygve Sundblom tolkar budgetförslaget så att landskapsregeringen tänker ”svälta ihjäl” försöksstationen.
– Först stänger man Ålands naturbruksskola och nu skall tydligen även Ålands försöksstation gå samma väg. Två tunga delar av Ålands landsbygdscentrum upphör att fungera och hela områdets verksamhet äventyras.
– Om man bara bromsar och inte ger näring till det som skapar arbete och inkomster på landsbygden slutar det med en döende landsbygd.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom