DELA

Avgående Ömsen-vd irriterad på debatten

– Det är tråkigt med en sån här debatt. Den tar energi.
Så säger Ömsens avgående vd Göran Lindholm om den nya uppgörelsen inför öppen ridå.
Landshövding Peter Lindbäck har lämnat sin post som vice ordförande i Ömsens förvaltningsråd med omedelbar verkan.
Orsaken var att styrelsen körde över förvaltningsrådet när Dan-Erik Woivalin utsågs till ny vd utan att tjänsten lediganslogs.
Göran Lindholm säger att det var valberedningens förslag att han skulle bli vd och arbetande styrelseordförande under tiden tills Woivalin tar över rodret.
– Men enligt lagen kan jag som vd inte samtidigt vara styrelseordförande. Däremot finns det inget hinder för mig att vara styrelsemedlem och det blir jag nu. Orsaken är att jag blivit tillfrågad om att fortsätta i styrelsen och jag har sagt ja eftersom jag vill ge lite tillbaka av allt det goda jag fått från Ömsen.
Varför det? Du har ju tidigare i flera sammanhang, inte minst när det handlade om vd och styrelseuppdrag i Ålandsbanken, sagt att du inte tycker att det är lämpligt att vd sitter i styrelsen?
– Jag drev hela Corporate Governance-processen i Ålandsbanken enligt rekommendationerna för börsbolag. Men nu handlar det om försäkringsbolagslagen.
Vad ska du bidra med i styrelsearbetet?
– Jag har ett brett kontaktnät inom försäkringsbranschen och i de ömsesidiga försäkringsbolagens lobbyorganisation i Bryssel. Jag har den kompetens som i dag krävs av en styrelse enligt det nya system som tillämpas från årsskiftet. Styrelsen måste kunna regelverket för att kunna kontrollera att det följs. Det handlar om ett EU-direktiv som har tillkommit på senare tid med syftet att skydda försäkringstagarna. Valberedningen tyckte att det är bra om jag kan gå in i styrelsen några år och också bereda mark för fler kvinnor.
Varför ska du, enligt det styrelseprotokoll som Peter Lindbäck hänvisar till, ”skola in” din efterträdare? Borde han inte besitta den kompetensen från början?
– Glöm Peter Lindbäck nu och försök hålla dig till fakta. Den vd som styrelsen rekryterat fyller de krav som ställs. Lagen säger vad vd ska ha för kompetens och det har han. Man ska inte blanda ihop det operativa ansvaret med styrelsens arbete och ansvar.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre