DELA

Även större företag miste pengar i bokföringssvindeln

Bokföringssvindeln växer. I går på eftermiddagen hade åtta anmälningar kommit till polisen och enligt vad Nya Åland erfar så går flera företag fortfarande igenom sina siffror bakåt i tiden.
Också stora företag med många anställda finns bland de drabbade.
Den första bilden av bokföringssvindeln som Centralkriminalpolisen utreder som bäst var att små företag – med en eller ett par anställda – hade hittat oklarheter i sin bokföring som tydde på långvarig och systematisk försnillning från den misstänkta bokförarens sida.
Nu visar det sig att inte bara små familjeföretag ingår i kretsen av drabbade. Nya Åland har talat med en företagare med ett för åländska förhållanden relativt stort företag med många anställda – en företagare som med stor bestörtning insåg att även hans företag hade utsatts.
Svindleriet uppdagades i och med en oklar betalning till skatteverket trots att summan enligt kontoutdraget var betald.
– På våra kontoutdrag står det fortfarande att summorna har betalats in till skatteverket, pensionsbolaget och försäkringsbolaget. Det har visat sig att bokföraren betalade in pengarna till rätt konto men med fel kontonummer. Samtidigt har pengar förts över också till bokförarens eget konto.
Enligt företagaren är det hela skickligt gjort.
– Väldigt organiserat och utstuderat.
Det ironiska är, säger företagaren, att han har suttit hos bokföraren och att de tillsammans har försökt bena ut vad som kan ha gått fel – utan att hitta orsaken.
– Det är olustigt att tänka på det och jag är glad att det hela nu reds upp.
Har det här påverkat företagets ekonomi?
– Absolut, det har försämrat vår ekonomi.
Läs mer i papperstidningen!