DELA

Även Åland har sina krigsveteraner

Många av dem som hedrar krigsveteranerna på självständighetsdagen har inte själva deltagit i kriget, men de vill ändar hedra dem som gjort det.
Ulla Wikström däremot, deltog som ung flicka i kriget vid fronten. Claes Olin deltog i ett annat krig, som fredsbevarare.
Varje år hedras krigsveteranerna på Åland på självständighetsdagen genom kransnedläggning vid minnesstenen över de stupade i kriget 1939-1945. I år hade en stor skara människor samlats vid Begravningsplatsen i Mariehamn. Stundens allvar kändes redan i Åke Hillars trumpetsolo som inledde högtidligheterna.
Kyrkoherde Kent Danielsson delade med sig av ett personligt minne när han första gången kom i kontakt med självständighetsfirandet. När han flyttade från Mariehamn till Borgå som liten pojke i början av 60-talet såg han något han aldrig sett förut. Det var den 6 december och i fönster efter fönster, i hus efter hus och våning efter våning på Alexandersgatan i Borgå lyste ljus.
– I den symbolhandlingen ryms kampen för självständighet, värdighet, stolthet och frihet. Och fortfarande behöver vi tända ljus för vårt fosterland.
Efter kransnedläggning bjöds på kaffe och smörgåstårta vid Restaurang Hjorten.
Claes Olin från Mariehamn vill hedra de som kämpade för Finlands självständighet. Han var inte själv med i kriget 1939-1945.
– Men det gäller oss alla att vi ska hedra dem som gått före oss.
Claes Olin har ändå fått sin del av krig. Han var med när Finlands första FN-bataljon sändes till Cypern 1964. Det är sådant han tänker på vid minnesstenen över de stupade.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax