DELA

Även ÅHS-styrelsen spräckte budgeten

Styrelsen för ÅHS har sammanträtt 20 gånger under det gångna året vilket är fler möten än vanligt.
I kombination med att regeringen höjde styrelsearvodena förra året betyder det att styrelsens omkostnader har ökat markant under 2012.
ÅHS styrelsearvoden har ökat med nästan 400 procent sedan 2009. Höjningarna har bland annat motiverats med att ÅHS har 800 anställda och en budget på 73 miljoner euro och att styrelsen har ett stort ansvar.
Styrelsens vice ordförande Roger Jansson (M) ser inget problem med den kraftiga ökningen i förhållande till ÅHS stora sparkrav för 2013.
– Landskapsregeringen gick igenom flera landskapsägda bolags styrelsearvoden år 2009, bland annat PAF:s, och tyckte då att skillnaderna var för stora. Jag kan förstå att det sticker lite i ögonen, men sanningen är att vårt arvode är lågt i förhållande till andras. Jag får ut runt 2.000 euro för ett arbete som för mig är jättestort och tidsödande, säger Roger Jansson.
Enligt styrelsens ordförande Barbro Sundback (S) beror mängden möten på flera oväntade händelser under året.
– Vi har haft mera möten än vad planerat. Orsaken har bland annat varit historien med juristfakturorna och så har Peter Rask (tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör reds anm.) sagt upp sig två gånger. Vi har lagt mycket tid på den ekonomiska situationen. Vi har också tagit fram grundläggande styrdokument såsom ett nytt reglemente. Det har tagit flera möten.
Det har ju talats en hel del om budgetdisciplin de senaste veckorna. Hur tillämpar styrelsens budgetdisciplin på den egna verksamheten?
– Skulle vi inte haft möten så skulle det ha blivit ännu dyrare. Man kan inte förutse att en chef säger upp sig. Det är småpengar i sammanhanget.
Läs mer i papperstidningen!

Carin Karlsson
Alfons Röblom