DELA

Avdelningarna förbereder spartalkan

Inbesparingar motsvarande två veckors lön per landskapsanställd. Det är direktivet som förvaltningen nu jobbar mot – med varierande framgång.
”Det kommer att bli mindre arbete gjort.” Så lyder standardkommentaren när Nyan ringer runt till avdelningarna för att höra hur de kommer att påverkas av inbesparingarna.
Samtliga landskapsanställda ska spara in motsvarande två veckors lön, i första hand ska inbesparingarna ske genom frivilliga åtgärder men går det inte kan det bli fråga om permitteringar. Sedan början av januari har avdelningarna sett över hur inbesparingarna ska genomföras.
– Jag vet att man slitit sitt hår på många håll, säger personalchefen Therese Åsgård.
Förra veckan lämnades inbesparingsförslagen till finansavdelningen.
– Är det avdelningar och verksamheter som inte klarar av det här med frivilliga åtgärder måste man fundera över i vilken mån permitteringar ska tillgripas, säger Therese Åsgård.
De budgetansvariga ute på avdelningarna har varit i kontakt med henne för att bolla tankar och diskutera både möjligheter och problem. Vården, skolorna och sjötrafiken är exempel på verksamheter som svårligen kan upprätthållas utan att vikarier sätts in.
– Även om det finns en vilja att spara så kan det vara svårt.

Semesterpeng i ledighet
På kansliavdelningen har det däremot varit något lättare, där är det många som omvandlar semesterpenningen till ledighet. Några är tjänstlediga och någon går i pension tidigare än beräknat, berättar förvaltningschef Arne Selander.
Det kommer att krävas hårdare prioriteringar när personalresurserna minskar. Det är omöjligt att i det här skedet säga vad som kommer att få vika på foten, det är upp till tjänstemännen att avgöra.
– Det viktiga är att enskilda personer inte blir lidande på grund av det här.
Finns det en förståelse bland de anställda?
– Både och. I början uppstod det många frågetecken kring det här. Men jag tror att alla förstår att vi har en besvärlig ekonomisk situation. Det här är en tillfällig åtgärd som görs i år.

Press på lagberedningen
Vid utbildningsavdelningen och lagberedningen har personalen enats om att byta ut semesterpenningen mot ledig tid. Lagberedningen har redan i dag en stor arbetsbörda.
– Det kommer att bli mindre arbete gjort, det säger sig själv, är lagberedningschef Lars Karlssons kommentar.
I går träffades rektorer och skolornas direktionsordföranden att för att diskutera sparkraven, berättar utbildningsavdelningens chef Rainer Juslin. Några av skolorna – Ålands Lyceum, Yrkesskolan, Handelsläroverket, Sjömansskolan och Hotell- och restaurangskolan har av olika skäl inte lyckats uppnå sparkraven. Totalt fattas ännu 226.000 euro.
– Det finns skolor som har avsevärda belopp som återstår, allt från 22 procent till 100 procent.
Skolorna kommer nu att få ytterligare anvisningar om vad som gäller. Den 19 februari hålls ett nytt möte. Uppnår skolorna inte inbesparingskraven då är nästa steg permitteringar, enligt Rainer Juslin.
– Det är undervisningspersonalen som berörs.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax