DELA

Avdelning stängs på Gullåsen

Nu måste en hel avdelning med 28 platser vid Gullåsen stängas.
– Det står nu klart att avdelningen Övergårds blir föremål för omfattande sanerings- och renoveringsåtgärder, sade hälsominister Harriet Lindeman (fs) i lagtinget i går.
Hon svarade på en så kallad enkel fråga från lagtingsledamot Barbro Sundback (s) om hur allvarliga fuktskadorna är på Gullåsen och vilka åtgärder som planeras för att trygga patientsäkerheten.
Undersökningar vid Ålands hälso och sjukvårds, ÅHS, långvårdsenhet Gullåsen i september, visade att ytterväggarna i en del patientrum var fuktskadade.


Alla rum stängs
– Vid ytterligare undersökningar har det framkommit att fukten troligtvis kommit från den underliggande sandbädden, sugits upp via isoleringsskivorna av styrox till ytterväggens bottensylla och nedre delen av väggskivan, förklarade ministern i sitt svar.
För närvarande är åtta av avdelningen Övergårds 28 patientrum stängda, men saneringen innebär troligtvis att alla måste stängas.


Hitta nya platser
– En del av sandbädden under bottenplattan skall bytas ut mot grus, vilket innebär att golvet i patientrummen närmast ytterväggen måste pikas upp. Under en sådan renovering måste avdelningen troligen helt stängas på grund av buller, sade Harriet Lindeman.
Pengar för renoveringen finns inte i budgetförslaget för nästa år och dessutom måste man hitta ersättningsplatser för långvårdspatienterna.
Det bästa skulle också vara att samtidigt som man sanerar avdelningen också göra om rumsindelningen som man planerat sedan tidigare.


Förvånad
Barbro Sundback tackade för det uttömmande svaret.
– Det visar också att ledningen och styrelsen varit medveten om frågan ganska länge. Därför är det förvånande att pengar inte finns med i budgeten för 2008.
– Budgeteringen i ÅHS är en långsam process och man har inte varit medveten om det som man vet idag. Styrelsen trodde att de åtgärder som krävdes var ganska lindriga, svarade Harriet Lindeman.
– Eftersom man i september redan var medveten om att problemet inte berodde på överkänsliga kvinnor eller på städningen, utan på byggnadens konstruktion och skötsel, borde man nog haft en skrivning i budgeten, tyckte Barbro Sundback.


Nya provsvar
Hon undrade också om man nu undersöker byggnaden i sin helhet.
– ÅHS nog lärt sig från tidigare att man ingenting vinner på att sopa problemen under mattan eller att skjuta fram en renovering, sade Harriet Lindeman.
Undersökningar om skadliga ämnen från golvmattorna bidrar till luftproblemen i Gullåsen, har gjorts nyligen. Provsvaren väntas nästa vecka, eller veckan efter det.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax