DELA

Avbytarservicen splittrar Centern

LAGTINGET. Centers Anders Englund, Jan Salmén och Roger Slotte var de som hårdast kritiserade landskapsregeringens förslag till förändrad avbytarservice.
– Varför ska vi försämra för bönderna, dundrade Anders Englund.
När näringsminister Torbjörn Eliasson (C) presenterade landskapsregeringens förslag till förändrad avbytarservice i dag kunde oppositionen luta sig tillbaka och låta Eliassons partikollegor sköta opponeringen.
Förändringarna i servicen i det här skedet innebär enligt förslaget att man får rätt till färre dagar avbytare och lägre ersättning för privat avbytarhjälp.
Jan Salmén (C) och Roger Slotte (C) anser att förslaget strider mot självstyrelselagens paragraf 44 där man slår fast att de sociala förmånerna ska vara minst desamma som i riket.
– I riket planerar man att utöka dagarna för årsledighet samt ge mer resurser för att trygga vikariehjälpen, sade Slotte.
Salmén tror att förslaget drabbar dem som har småskaliga lantbruk.
– Säg vad ni tycker! Varför ska vi försämra för bönderna, dundrade Anders Englund (C) och ville ha svar från partierna.
Johan Ehn (FS) antog inte utmaningen.
– Det är väldigt märkligt att Anders Englund står här och ställer oppositionen till svars för den politik regeringen för. I första hand ska han väl påverka den egna regeringen. Det här har varken huvud eller fötter.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Nina Smeds