DELA

Avbytare kan bli dyrare

Avbytarverksamheten inom lantbruket kan bli en bättre affär för landskapet.
I budgetförslaget ökar avbytarinkomsterna nästa år till 108.000 euro, jämfört med 26.000 i år. Utgifterna för avbytarservicen kan sjunka från 877.000 till 636.000 euro. En befattning som lantbruksavbytare föreslås utgå. I anslutning till budgeten lämnas en framställning om en lag om att uppbära en avgift för nyttjande av rätten till avbytarhjälp vid årsledighet.

EU-program
Näringsavdelningen lägger tyngdpunkten på de EU-delfinansierade program som godkänts fram till 2013.
Där ingår Regional konkurrenskraft och sysselsättning (ERUF) och landsbygdsutvecklingsprogrammet LBU. Regeringen räknar med en avtagande efterfrågan på finansiering efter flera år med hög investeringstakt. Av de 22,7 miljoner som viks för näringsavdelningens utgifter går drygt 9,6 miljoner till EU-programmet för landsbygdens utveckling.
Landskapets satsning på näringslivets främjande krymper med 1,5 miljon i budgetförslaget, från 3,8 till 2,3 miljoner. Utöver insatserna för turism, sjöfart och primärnäringar lyfter regeringen fram utvecklingsmöjligheterna i it-sektorn, miljöteknik, service, företags- och personliga tjänster, småskalig industri och ”må gott”-industrin.
Drifts- och investeringsstödet för detaljhandeln i skärgårdskommunerna blir kvar.

Samordna rådgivning
Regeringen vill samordna företagsrådgivningen och låta Ålands teknologicenter (ÅTC) ta hand om starta eget-verksamheten, med start 2011. I dag har landskapet samarbetsavtal med Ålands handelskammare och Ålands företagareförening kring starta eget-verksamheten.
ÅTC har redan Växthuset, som skall skapa livskraftiga tillväxtföretag, och Starthuset som stöder entreprenörer i ett tidigt skede. Genom att samla verksamheterna på ett ställe vill regeringen minska utgifterna.
Stödet till Ålands skärgårdsnämnd och föreningen Företagsam skärgård blir kvar. Effekterna av Företagsam skärgård utvärderas under 2010 och sedan tar man ställning till fortsättningen.
Bidragspotten för exportmarknadsföring sjunker från 150.000 till 110.000 euro.
För turismens främjande viks drygt 1,1 miljon för marknadsföring via Ålands turismförbund, och 100.000 för genomförande av turismstrategin, med mera.
Anslaget för kurser och seminarier som är bra för företagsamheten på Åland krymper från 210.000 till 130.000 euro.