DELA

Autonomier tema för fredsseminarium

Autonoma regioners ställning inom EU skall belysas när Ålands fredsinstitut anordnar ett seminarium på FN-dagen den 24 oktober.
I seminariet deltar förutom åländska föreläsare tre autonomiexperter från Spanien.
Ålands fredsinstitut ordnar årligen ett seminarium på FN-dagen. I år går seminariet under rubriken ”Constitutions, Autonomies and the EU” och det belyser autonoma regioners ställning inom EU.
Seminariedeltagarna kommer under dagen att få lära sig mer om den omdebatterade utvecklingen av autonomilagstiftningen i Spanien. Tre spanska professorer deltar: professor Carlos Flores Juberías från universitet i Valencia, professor Eduardo J. Ruiz Vieytez från människorättsinstitutet i Deusto samt professor Iñigo Bullain från universitet i Baskien.
– Det förberedande arbetet inför seminariet har varit väldigt roligt eftersom de spanska gästerna är väldigt entusiastiska, de ser fram emot att komma hit och långt i förväg började de arbeta med sina föredrag, berättar fredsinstitutets direktör Sia Spiliopou Åkermark.
Professorerna föreläser på olika teman, Carlos Flores Juberías pratar om den senaste tidens förändringsprocess inom de spanska autonomiernas författningar, Eduardo J. Ruiz Vieytez talar om hur autonomin har utvecklats i Baskien och Iñigo Bullain tar upp de spanska regionernas roll i EU-frågor och institutioner.

Intressanta jämförelser
Från Åland är det biträdande lagtingsdirektör Susanne Eriksson, lantrådet Roger Nordlund samt landskapsregeringens EU-enhetschef Sören Silverström som föreläser.
– Det skall bli intressant att höra de spanska professorernas reaktioner på det de åländska föreläsarna berättar om och det skall bli intressant att se hur de uppfattar den åländska debatten, säger Sia Spiliopou Åkermark.
Susanne Eriksson berättar om Ålands roll i EU-frågor, Roger Nordlund berättar om utmaningarna Åland mött när det gäller utvecklingen av autonomin i skuggan av EU och Sören Silverström berättar om implementationen av EU-lagstiftning på Åland.
Seminariet ordnas i lagtingets auditorium onsdagen den 24 oktober. Klockan 13.00 välkomnar Sia Spiliopou Åkermark deltagarna till seminariet och klockan 17.20 avslutas dagen med en öppen diskussion. Hela programmet hittar du på fredsinstitutets hemsida http://www.peace.ax.

MALIN LUNDBERG