DELA

Augustiregn långt över snittet

Det skall i snitt regna 72 millimeter på Åland i augusti – i år blev det hela 115,4 millimeter. Som jämförelse kan nämnas att det i augusti i fjol bara föll 44,8 millimeter vatten.
Våtast var det den 25 augusti, åtminstone vid Ålands försöksstation i Jomala där det uppmättes 35 millimeter.
Sammanlagt 16 av månadens dygn hade nederbörd. Och augusti bidrog till att årets sammanlagda regnmätare hittills är välfylld: Från januari har det regnat 22,2 millimeter mera än normalt.
Augusti blev kanske inte lika varm som åren innan men med facit på hand kan vi ändå notera en medeltemperatur på 15,7 vilket är 0,4 grader över det normala medelvärdet.
Den 16 augusti var månadens varmaste dag vid försöksstationen då kvicksilvret steg till 23,8 grader vid mätningarna två meter över markytan. Fem dagar tidigare, lördagen den 11 augusti, handlade det däremot om helt andra temperaturer. Då var det 5,3 grader på två meters nivå och bara 1,6 vid markytan.
Juli hade 231 soltimmar, augusti 213. (tt-s)