DELA

Audionom vann tvist mot ÅHS

ÅHS gjorde fel som förlängde prövotiden för audionomen på öronpolikliniken för att en vecka senare säga upp henne.
Audionomen som ville ha saken prövad har fått rätt och uppsägningsbeslutet upphävs.
I mars i fjol utsågs audionomen till den ordinarie tjänsten med sex månaders prövotid. När prövotiden närmade sig sitt slut tog klinikledningen ställning till om hon skulle utnämnas till tjänsten och beslutet blev att erbjuda henne förlängd prövotid på ytterligare ett halvår. En vecka in på det som ÅHS kallar den andra prövotiden sades audionomen upp.
Enligt audionomen gav ÅHS ingen grund för uppsägningen och hon fick inte yttra sig innan beslutet fattades och ärendet hade inte heller behandlats i landskapets tjänstedelegation.
Ålands förvaltningsdomstol slår fast att det inte är möjligt att förlänga en prövotid på ett halvår eftersom landskapets tjänstemannalag stadgar att prövotiden får vara mellan tre och sex månader.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre