DELA

Åtta får Leader-pengar för landsbygden

Åtta projekt inom landsbygdsutvecklingsprogrammet för 2007-2013 som leds av den ideella föreningen Leader Ålands lokala aktionsgrupp, föreslås få ny finansiering.
Här är mottagarna:
”Matskolan”, som drivs av Ålands 4H distrikt. 2.708 euro.
”Boken om vårjakt”, Sunds jaktvårdsförening. 7.625 euro.
”Toppa Torps byalag”, Hammarland Torps byalag. 3.250 euro.
”Projekt Höja”, Germundö alpin. 25.920 euro.
”Seffers hembygdsgård”, Vårdö Marthaförening. 33.578 euro.
”Utfasad fasad”, Finströms sjöscouter. 1.945 euro.
”Målning av föreningslokal Höglid”, Kökars ungdomsförening. 4.415 euro.
Minneslunden i Prästö, Ålands krematorie- och minneslundsförening. 14.250 euro.
Läs mer i papperstidningen! (mw)