DELA

ÅTT sparade 600.000 på minskad personal

ÅTT-koncernen minskade antalet anställda med 16 personer i fjol och sparade på så sätt omkring 600.000 euro jämfört med året före.
Det är förklaringen till att årets vinst blev 290.000 euro – trots minskad omsättning och lägre annonsintäkter.
Ålands tidningstryckeri ab (ÅTT) redovisar ett rörelseresultat för koncernen på 499.000 euro, en ökning med 200.000 euro jämfört med 2008. Trots detta minskade koncernens omsättning från 9,2 miljoner euro till 7,8 miljoner euro på ett år.
För moderbolagets, det vill säga tidningen Ålands, Xits och Annonsnytts, del redovisas också ett förbättrat rörelseresultat till 264.000 euro jämfört med 146.000 euro 2008 – trots att annonsintäkterna minskade och omsättningen gick ner med 300.000 euro, från 4,8 till 4,5 miljoner euro under 2009 jämfört med 2008. Det innebär en omsättningsminskning med drygt 6 procent på ett år.

Färre anställda
Den stora förklaringen till det förbättrade rörelseresultatet är att antalet anställda räknat i helårsarbetsplatser i koncernen minskats från 90 till 74 – med 16 personer – från 2008 till 2009. Hälften av de 16 arbetsplatserna försvann i och med ÅTT:s försäljning av Ålandstryckeriet till Mariehamns tryckeri.
Åtta arbetsplatser drogs in inom moderbolaget. Personalminskningen har lett till att personalkostnaderna har sjunkit med sammanlagt cirka 600.000 euro på ett år i hela koncernen.
På pluskontot läggs även de 50.000 euro som tidningen Åland fick i presstöd i fjol. Tidningens bidrag till koncernen uppgick till 87.000 euro.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax