DELA

Ätstörning handlar inte bara om mat

På ÅHS ätstörningsklinik Treat samarbetar personal ur en rad olika yrkesgrupper. Ätstörningar handlar nämligen inte bara om mat, även om patienterna blir fixerade vid just mat och vikt.
– Maten är en del av det, men det finns så mycket mera, säger sjuksköterska Carolina Berndtsson-Mattsson.
Inne i ätstörningsenheten Treats ljusa lokaler på sjukhusområdet, är det lugnt och stilla. Inga patienter är för tillfället på plats, bara personalen som för dagen består av sjuksköterskorna Carolina Berndtsson-Mattsson och Maria Paulsdotter, närvårdaren Caroline Björling och klinikchef Christian ”Snuffe” Johansson.
De slår sig ner i samtalsrummets stora grå soffa för att berätta om verksamheten.
I ungefär ett och ett halvt år, sedan september 2011, har de behandlat unga personer med ätstörningar som anorexi och bulimi här. Med hjälp av bland annat familjeterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT) och så kallade kroppsbaserade terapier försöker de hjälpa patienterna. Till sin hjälp har de också en dietist, fysioterapeuter och yogainstruktörer, bland annat. För ätstörningar handlar bara till viss del om mat. Det är främst relationen till den egna kroppen som är problemet.
– I och med att förhållandet till kroppen är störd använder vi kroppsterapi för att få patienten att upptäcka kroppen som det underbara instrument det faktiskt är, säger Christian ”Snuffe” Johansson.
På Treat får personer upp till 25 år hjälp. Före 2011 var åldersgränsen 18 år. Många insjuknar i åldern 16 till 19 år och vissa hann tidigare inte söka hjälp innan de blev för gamla för barn- och ungdomspsykiatrin. Antalet vuxna patienter har nu därför ökat.
– När vi höjde åldersgränsen märkte vi att det fanns många i åldersspannet mellan 18 och 25 som behövde hjälp.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén