DELA

Återremiss för ÅHS-överskott

ÅHS-styrelsen återremitterade i fredags ärendet som handlar om hur överskottet på drygt 3 miljoner euro från 2010 ska användas. Nya Åland berättade om överskottet förra veckan.
– Visst är det glädjande att ÅHS efter flera års krav på inbesparingar har ett överskott. Samtidigt måste man fråga sig om det har sparats för mycket, säger styrelsens ordförande Torbjörn Björkman och påpekar att det har kommit klagomål om att servicen har blivit sämre och att personalen slitit ont.
Ärendet kommer upp igen på mötet den 15 april.
Även AT-läkarnas situation tas upp på nytt på aprilmötet, då främst frågan om dagtraktamente för deltagande i undervisning utanför Åland. (ao)