DELA

Återflyttare nekades tomtköp

Rolf Ejder fick nej när skulle köpa en tomt i Östernäs och flytta hem till Åland.
Landskapet vill inte ge dispens så länge han är skriven utomlands.
När Rolf Ejders faster i fjol gick bort fick han möjlighet att köpa loss en liten tomt, som ingen annan ville ha, i Östernäs intill fasterns gamla hus. Tomten ligger perfekt för Rolf Ejder som redan en tid funderat på att återvända till Åland.
Men när han sökte tillstånd sa landskapet nej. Inget tomtköp så länge han är skriven utomlands.


Vård på eget språk
Rolf Ejder är född och uppvuxen på Åland. Vi 21 års ålder flyttade han till Sverige. När han gick i pension flyttade han tillsammans med frun ner till Spanien, där han i dag är skriven. När frun gick bort för två år sedan väcktes viljan att flytta tillbaka till Åland.
– Jag vill kunna få vård på mitt modersmål den dagen jag behöver, säger han.
Han försöker som bäst sälja bort huset i Spanien. Men det tar tid eftersom det byggs friskt i Spanien och utbudet överstiger efterfrågan. Av ”skattetekniska skäl” kan han inte skriva sig till Åland innan han lyckats sälja huset.
– Jag vill varna utflyttade för att det inte är så lätt att flytta tillbaka som man kanske tror, säger han.


Måste flytta först
Susanne Björkholm, landskapets administrationschef, säger att det inte borde vara något problem för Rolf Ejder att få köpa tomten, om han bara kan styrka att han verkligen flyttat tillbaka.
– När vi utredde ärendet fick vi intrycket att han inte var på väg att flytta tillbaka inom någon snar framtid. Det är inte tillräckligt att säga att man någon dag kommer att flytta. Den här lagen är till för att ta till vara på de Åland boendes intresse.


Lättare få tomt
Reglerna för vem som får köpa mark på Åland har luckrats upp med åren. Senast år 2003 förnyades jordförvärvslagen.
– Nu kan till exempel en person som bott hela sitt liv i Sverige, men som har föräldrar på Åland få förskott på arv och den vägen förvärva en tomt, säger Susanne Björkholm.
Hon säger att återvändare som är födda och uppväxta på Åland nog får rätt att köpa tomt på bostadsplanerat område, förutsatt att de skriver sig hit och visar att de faktiskt är fastboende.


För mycket mark
En sak som ytterligare försvårade omständigheterna för Rolf Ejder är att han äger en sommarstuga på Slätholmen söder om stan.
– Jag köpte sommarstugan för 40 år sedan med tanke på att en dag flytta tillbaka.
I dag är Slätholmen inget alternativ som åretruntboende för Rolf Ejder i och med att man måste ta båt ut till ön. En väg har planerats i många år, men inte blivit av.
Tomten är så stor att den tillsammans med tomten i Östernäs överstiger de 4.000 kvadratmeter som han har rätt att äga utan hembygdsrätt.
Men Susanne Björkholm menar att det här är en regel som går att tumma på.
– Jag bedömer att det finns goda förutsättningar att få jordförvärvstillstånd för till exempel en svensk medborgare som är född och uppväxt på Åland, som har sommarstuga här och som sedan vill köpa en tomt på bostadsplanerat område.
Harald Karlsson, som varit Rolf Ejders juridiska ombud och sysslat med den här typen av frågor i många år, blev överraskad när landskapet gav avslag.
– Lagen har blivit lindrigare, men jag tycker att det här finns en lucka i regelverket som man kunde se över.

JENS FINNÄS

jens.finnäs@nyan.ax