DELA

Åter fler gråsälar på Åland

Under 2009 var antalet observerade gråsälar på Åland mindre än tidigare. Efter årets inventering är siffrorna åter uppe i över 6.000 individer.
Vilt- och fiskeriforskningscentralen, VFFI, räknar årligen gråsälar på det finska havsområdena i månadsskiftet maj – juni. I år befann sig nära 90 procent av den finländska gråsälsstammen i Finlands sydvästra skärgård. Totalt observerades 9.600 sälar.
Gråsälarna i Finland är tydligt koncentrerade till Åland och Skärgårdshavet under den tid då sälräkningarna görs. På Åland noterades förra året 4.724 gråsälar, en siffra som nu ökat till det – enligt VFFI – mer normala antalet 6.153.
Att det kan skilja så mycket från ett år till en annan förklaras med sälarnas rörlighet, något som syns särskilt på Åland där sälarna rör sig mellan svenskt och finskt territorialvatten.

Läs mer i papperstidningen

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax