DELA

Åtalet om sexutnyttjande av barn förkastades

Flickornas berättelser var trovärdiga, men det fanns ingen stödbevisning och mannen nekade till att han ofredat dem. Därför förkastade tingsrätten åtalen mot mannen som åtalats för sexuellt utnyttjande av barn alternativt ärekränkning.
De båda flickorna, 15 och 12 år, hade enligt åklagaren utsatts för sexuella handlingar av mannen på torgscenen i Mariehamn i augusti i år. Flickorna hade berättat att mannen berört deras bröst. Den yngre flickan hade dessutom berättat att mannen lagt sina ben runt henne och stött sitt underliv mot henne. Han hade också berört henne på andra delar av kroppen.
Mannen nekade till handlingarna. Den äldre av flickorna var med under rättegången. Det var också hon som hade fotograferat mannen efteråt och gett fotona till polisen som identifierat honom.
Ett vittne greps mitt under huvudförhandlingen, misstänkt för mened eftersom han gett helt olika versioner i polisförhöret och i rätten.


Ingen stödbevisning
Tingsrätten konstaterade att flickornas berättelser varit trovärdiga och att de berättat på samma sätt i polisförhöret. I målet finns inga omständigheter som skulle föranleda tingsrätten att betvivla att flickorna varit utsatta för de gärningar de beskrivit, heter det i domen.
Trots det förkastades åtalet om sexuellt utnyttjande av barn. Tingsrätten hänvisar till nordisk rättspraxis som ”tenderar att inte som bevisning acceptera målsägandens berättelse om inte annan stödbevisning finns” och under förutsättning att den åtalade nekar.
Rätten konstaterar vidare att rättspraxis kan kännas orättvis för dem som utsatts men man ser sig tvungen att ändå förkasta åtalen.


Stöld, snatteri
Mannen dömdes för stöld och snatteri begångna i Mariehamn under tiden 25 maj till 11 juni till 25 dagsböter. Han har suttit häktad i drygt sex veckor i september och oktober och han anses därför ha suttit av sitt straff.
Bilden visar tingsrättens ärendelista från dagen när rättegången hölls.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax