DELA

Åtalade kan tvingas stå för allt vid fällande dom

Just nu är Lisco på Skarpansvägen en byggplats men i början av juni öppnas bokaffären igen.
Polisen har ännu inte lämnat ärendet till åklagaren. Ersättningskraven på männen som är misstänkta för branden den 29 mars kan bli höga vid en fällande dom.
Männen greps samma dag och gjorde vissa medgivanden. Ärendet som rubricerades grovt sabotage har ännu inte lämnats till åklagaren.
Om det blir en fällande dom i tingsrätten kan männen bli ersättningsskyldiga till försäkringsbolag för alla kostnader som branden innebar för Liscos ägare och för boende i huset som utrymdes.
– Våra försäkringar var i skick, säger Sven-Harry Boman, styrelseordförande i bolaget Alandia Office som äger Lisco.
Hur stora summor det handlar om vill han inte uttala sig om. Alla varor som fanns i affären var bokförda till det pris de kostade i inköp. Företaget har också en avbrottsförsäkring som täcker löner och andra löpande kostnader de månader som affären är stängd. Personalen har varit sysselsatt hela tiden efter branden, först med städarbete och sedan förberedelser inför nyöppningen.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom