DELA

Åtalad för sexbrott kräver gottgörelse

Den man som åtalas för grovt sexuellt utnyttjande av barn kräver 3.000 euro i gottgörelse för att handläggningen av målet har dragit ut orimligt långt på tiden.
Enligt den åtalades biträde är det polismästare Camilla Hägglunds fel.
Den åtalade mannens biträde Markus Hamro-Drotz hävdar att rättegången har fördröjts med åtminstone två år på grund av att polismästare Camilla Hägglund, trots upprepade ansökningar från polisens förundersökningsledare Olof Lindqvist, inte har gett tillräckliga resurser för att utreda andra brottsmisstankar som uppstått i samband med utredningen av det aktuella målet som gäller grovt sexuellt utnyttjande av barn.
Polisanmälan gjordes 2005. När utredningen inleddes gjordes husrannsakan hemma hos mannen. Två datorer beslagtogs och polisen hittade mängder av barnporrbilder på hårddiskarna. För att utredningen skulle bli ordentligt gjord krävdes teknisk hjälp utifrån eftersom materialet är tekniskt svåråtkomligt.
En extern it-expert avlönades under en tid för att göra utredningen, men pengarna tog slut och utredningen stannade av. It-polis från Sverige kopplades in i ett skede, men inte heller då kunde utredningen slutföras.
Först i början av 2011 kunde den externa it-experten åter anställas på deltid för att slutföra utredningen. Men enligt Hamro-Drotz borde resurser ha getts så att rättegång skulle ha kunnat hållas redan för två år sedan.
Enligt den nya lagen om gottgörelse – som nu prövas för första gången på Åland – kan den åtalade få 1.500 euro per år för fördröjd rättegång från staten, alltså i det här fallet sammanlagt 3.000 euro.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre