DELA

Åtal hotar Paf och landskapsregeringen

Tvisten om huruvida Paf:s verksamhet är laglig eller inte kan gå till domstol. Det varnar polisstyrelsen i Finland för i ett brev till landskapsregeringen.
I det konfidentiella brevet till landskapsregeringen skriver polisstyrelsen i Finland att man fortfarande gör bedömningen att Paf:s verksamhet i riket är olaglig. Man konstaterar vidare att parterna är oeniga och att det kan bli svårt att lösa tvisten genom förhandlingar. För att få till en lösning kan det krävas en rättslig prövning.
– Det är isåfall polisstyrelsens beslut, om de vill föra det vidare till en prövning, säger lantrådet Viveka Eriksson.
Landskapsregeringen förbereder just nu ett svar till polisstyrelsen, där man bland annat kommer att hänvisa till den nya lotterilagstiftningen.
Om polisstyrelsen går vidare med ärendet hamnar det på statsåklagare Christer Lundströms bord.
Läs mer i torsdagens tidning.

axel.kronholm@nyan.ax