DELA

Åtal hotar om miljöansökan glöms

Alla verksamhetsutövare som påverkar miljön på något sätt måste ansöka om miljöprövning hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM senast den 30 november, alltså om drygt två veckor.
Detta har varit känt sedan landskapsförordningen om miljöskydd trädde i kraft i fjol. I förordningen finns alla miljöpåverkande verksamheter uppräknade på sex sidor, och det finns mängder av verksamhetsutövare som borde ha ansökt om tillstånd för att hinna tills tidsfristen går ut den 30 november 2009.
– Många har ansökt om miljöprövning. Men ännu finns det många som inte har hört av sig till oss, säger myndighetschef Yvonne Österlund.
Ansvaret att kontakta ÅMHM ligger på verksamhetsutövaren själv. Den som inte har ansökt om miljöprövning före 30 november riskerar åtal för miljöförseelse, rättegång och böter.


Många verksamheter
Yvonne Österlund räknar upp några exempel: Billackeringar, fordonstvättar, bränslestationer, alla som samlar in och transporterar avfall eller avlopp, alla som tar vatten ur sjöar för olika ändamål och alla som tar ut mer grundvatten än 10 kubikmeter per dygn ingår. Också avloppsanläggningar för över 25 personekvivalenter eller pannor över en megawatt kräver miljöprövning.


Påminnelsebrev
ÅMHM har informerat verksamhetsutövarna på olika sätt och också bjudit in till information för att ingen ska hamna i lagens klor.
– Vi har skickat ut över 150 påminnelsebrev till verksamhetsutövare som vi känner till men som inte ännu har ansökt om miljöprövning. Men vi är mest oroliga över alla dem som vi inte vet om – om de inte hör av sig till oss och inte ansöker om miljöprövning men fortsätter med sin verksamhet så måste vi föra saken till åtal.
I den nya miljöskyddslagen heter det nämligen att ÅMHM måste lämna ärenden till åklagaren utan föregående prövning. ÅMHM har alltså ingen möjlighet att göra någon egen bedömning.


Gemensamt avlopp
De avloppsanläggningar som kräver miljöprövning kan till exempel handla om stugbyar, campingplatser och sammanslutningar av bostads- eller fritidshus som har gemensam avloppslösning.
Beträffande vattenuttag från sjöar kan det vara svårt att veta i vilka fall miljöprövning krävs.
– Alla som är osäkra kan ta kontakt med oss, uppmanar Yvonne Österlund.
Hittills har ett 40-tal ansökningar kommit in till ÅMHM.
– Djurhållarna är en grupp som har hört av sig. Bland dem har våra utskick tagit skruv.
En fullständig lista över vilka typer av verksamhet som berörs finns på ÅMHM:s hemsida www.amhm.ax.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax