DELA

Åtal för trafiksabotage på färja

Ovillkorligt fängelse kan bli straffet för den man som i går åtalades för trafiksabotage.
Möjligen är det första gången som Ålands tingsrätt avgör om en åtalad gjort sig skyldig till ett sådant brott. Varken åklagaren Jens-Erik Budd eller den åtalades juridiska ombud Trond Hornseth har tidigare haft ett liknande ärende på sina bord.
Den medelålders mannen reste sommaren 2009 med skärgårdsfärjan Ejdern från Långnäs. En besättningsman vittnade i rätten om att den åtalade inte hade sett berusad ut när han gick ombord. Efter cirka en och en halv timmes färd kom en passagerare till fartygets brygga och sade att mannen uppträdde störande i den övre sittsalongen. Han hade öppnat en vinflaska och skvätte vin på andra passagerare.
Styrmannen gick ner till salongen, tog flaskan av mannen och bad honom sitta i den nedre sittsalongen under bildäcket resten av resan.
Styrmannen sade till mannen att han skulle få flaskan igen när Ejdern kommit fram till Kökar, men mannen försökte ändå ta tillbaka sin flaska. Han grep tag i styrmannen bakifrån när han var på väg ut ur salongen, och skall ha höjt sin knytnäve.
En medresenär talade den berusade mannen tillrätta. Han gick frivilligt till den nedre salongen där han inte skulle störa några medresenärer. Besättningen kontaktade sjöbevakare som skulle hämta honom vid Sottunga färjfäste.


Bråk på bryggan
Strax innan Ejdern nådde Sottunga kom mannen upp till bryggan och krävde att få sin vinflaska tillbaka. Han skall ha riktat slag mot besättningen, utan att träffa någon, och hotat den.
Matrosen som ansvarade för styrningen i det trånga sundet fram till färjfästet fick snabbt lämna över till befälhavaren för att hjälpa till med att övermanna den berusade passageraren.
– Det är grunt och trångt. Man vill inte bli störd när man manövrerar där, sade styrmannen.
Besättningen förde ner mannen till bildäcket och band fast honom med händerna på ryggen för att han inte skulle utsätta någon för fara när färjan nådde kajen.
Sjöbevakarna som tillkallats skulle inte hinna fram medan Ejdern låg vid kaj. För att turen inte skulle bli alltför försenad överlämnades mannen till sjöbevakarna vid Husö färjfäste.
Den åtalade har inget minne av att han bråkat på Ejdern, eller ens att han varit ombord på den turen. Det sade hans ombud i rätten.
Mannen har tidigare dömts till fängelsestraff och åklagaren sade i en paus att han skulle yrka på ovillkorligt fängelse.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom