DELA

Åtal för grov förskingring – mannen nekar till brottet

En man i 70-årsåldern åtalades i fredags i Ålands tingsrätt för grov förskingring. Enligt åklagaren har han lagt beslag på drygt 70.000 euro avsedda för Crosskey Banking Solutions i en affär från 2004.
Själv nekar mannen till brott.
Två gånger tidigare har tingsrätten försökt behandla ärendet, men båda gångerna har det blivit förhinder. Så gick det också den här gången eftersom mannen nu hävdade att det handlade om en provision – en ny uppgift för både åklagaren och Crosskey.
Enligt stämningsansökan har mannen, vd och styrelseordförande för det egna bolaget, olovligen tillägnat sig 70.550 euro i samband med förverkligandet av ett underhållsavtal för Ålandsbankens, senare Crosskeys, bankdatormiljö som banken ingått med Oy International Business Machines ab 2002. Banken gjorde upp affären med återförsäljaren på Åland som beställde varorna hos grossisten Scribona Solutions oy som i sin tur ställde ordern till Oy International Business Machines oy. Avsikten var att mannens bolag skulle betala pengarna vidare till banken 2004, men så skedde inte.

”Provision”
Det som parterna är överens om är att Scribona Solutions har betalat 70.550 euro till mannens bolag 2004. Betalningen var en kreditering till följd av att Ålandsbanken tecknat ett nytt avtal 2004 med följden att det gamla upphörde att gälla. Som en ostridig omständighet nämns också i stämningsansökan att mannens bolag inte har betalat den nämnda summan till Ålandsbanken och att hans bolag hade använt pengarna fram till mitten av augusti 2004.
Nya omständigheter tillkom alltså under fredagens rättegång.när mannens biträde Trond Hornseth hävdade att mannen inte känt till att summan avsåg slutkrediteringen eftersom han utgick från att det var en provision. Han antog därför att pengarna tillhörde honom, hävdade han, och hade därmed inget uppsåt att förskingra pengarna.
– Och om tingsrätten mot förmodan skulle anse honom skyldig hävdar vi att brottet i så fall är preskriberat enligt den allmänna avtalspreskriptionstiden 3 år.

Irriterad åklagare
Åklagaren Jens-Erik Budd ska nu med polishjälp ta fram kopior på alla banktransaktioner från den aktuella tiden för att bevisa att någon sådan provision inte har betalats. Han dolde inte sin irritation över att ärendet igen förhalas.
– Det kommer att ta lång tid att med polisens hjälp ta fram alla bankkontouppgifter från mannens alla bolag och vi kommer att komma fram till att ingen sådan provision någonsin har existerat.
Preskriberat är brottet inte heller, hävdade åklagaren – det skedde 2004 och preskriptionstiden är 10 år.
Den åtalade mannen bor i Mariehamn. Målet tas upp igen först i höst.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax