DELA

AT-läkarnas traktamente fortfarande en olöst fråga

Avtalstvisten om AT-läkarnas dagtraktamenten för utbildningsresor till Uppsala är fortfarande olöst.
I morgon ska ÅHS-styrelsen ta upp ärendet.
Nya Åland beskrev nyligen situationen i en serie artiklar. AT-läkarna – förkortningen betyder allmän tjänstgöring och kan beskrivas som den tvååriga praktikperiod som nyutexaminerade läkare måste avlägga för att få svensk läkarlegitimation – är missnöjda på många punkter, bland annat för att de nekats dagtraktamente för utbildningsresor som enligt dem är obligatoriska och som enligt deras och fackets tolkning ska ersättas på det sätt som kollektivavtalet föreskriver.
ÅHS förvaltningschef Peter Rask har gjort en annan tolkning.
Enligt förvaltningschefen har många av bristerna rättats till och vid ett möte nyligen med förvaltningschefen, AT-läkarnas studierektor Ove Mattsson och läkarföreningens ordförande Christian Andersson konstaterades att arbetssituationen för AT-läkarna har förbättrats under det senaste året.
Missnöjet med hur ÅHS-ledningen tolkat kollektivavtalet kvarstår dock.

Riktlinjer
Styrelsen ska ta ställning till ett förslag till riktlinjer för AT-läkarutbildningen. Följande punkter föreslås:
AT-läkarna erbjuds 1-2 föreläsningar per vecka inom ÅHS.
AT-läkarna erbjuds gå på planerade AT-utbildningsdagar i Uppsala.
AT-läkarna erbjuds ytterligare en veckas utbildning i Sverige.
AT-studierektorn avgör vad i ovanstående lista som är tillämpligt för den enskilda AT-läkaren. Formellt är det i den nuvarande organisationen chefläkaren som fattar beslutet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre