DELA

AT-läkarna fråga för styrelsen

– AT-läkarna är viktiga för sjukhuset och eventuella problem måste redas ut.
Det anser styrelsen för ÅHS som nu lyfter upp ärendet på sitt bord.
Då styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård sammanträdde i fredags diskuterade man den senaste tidens turbulens mellan läkarkåren och förvaltningens ledning. Som Nya Åland tidigare har skrivit finns det bland flera läkare ett starkt missnöje med förvaltningschefen Peter Rasks agerande i vissa frågor, bland annat gällande de så kallade AT-läkarna. Läkarna är också kritiska till förslaget till revidering av ÅHS reglemente.
– Vi har beslutat att AT-läkarna skall bli ett eget ärende som behandlas på styrelsemötet den 25 mars. AT-läkarna är viktiga för sjukhuset och eventuella problem måste därför redas ut, säger Torbjörn Björkman, ordförande för ÅHS styrelse.
– Med anledning av den senaste tidens mediakarusell vill vi också betona att styrelsen inte har glömt bort några skrivelser som har adresserats till oss. Alla skall få ett svar. Men alla skrivelser som kommer blir inte automatiskt ärenden eftersom en del av dem hör hemma inom förvaltningen, säger Björkman.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen