DELA

Asylsökande och utvisade utnyttjas som snuskurirer

De snussmugglare som tullen i Sverige haffar i färjterminalerna saknar påfallande ofta giltiga id-handlingar.
Personerna överlämnas till polisen, berättar tullverkets gränsskyddschef Mikael Lindberg i Stockholm.
– Vi har sett att uppemot 30 personer per resa går ombord för att köpa snus. Om vi får fast någon av gänget så har det vid ett flertal tillfällen visat sig att personerna nyligen har kommit till Sverige och att de har bara migrationsverkets id-kort. Med det får man inte resa ut ur landet och därför förs de här personerna till polisen.
Ofta handlar det om asylsökande eller redan utvisade personer, berättar han.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre