DELA

Åsub: Historiskt stort ras i Ålands tillväxt

Tvärt emot vad många trott kom finanskrisen tidigt till Åland. Det skriver Åsub i en ny rapport.
– Vi registrerar i vårens bedömning vad som ser ut att bli en historisk nedgång i BNP-tillväxten för perioden 2008 – 2010.
Det är den sammanlagda effekten av utflaggningar, kraftiga nergångar i kapitalintäkter hos hushåll och företag samt minskad efterfrågad till följd av den ekonomiska krisen som drar ner BNP-tillväxten. (BNP betyder bruttonationalprodukt och är summan av de varor och tjänster som produceras).
Den ekonomiska krisen kom tidigt till Åland, något som tidigare konjunkturbedömningar inte avslöjat.
– Symptomen har visat sig först i efterhand då vi kunnat följa krisens verkningar i senare tillgängliga registeruppgifter.
Flera tunga företag skrev oväntat ner sina tillgångar för år 2008 och minskade därmed sina skatteinbetalningar radikalt. Dessutom var inkomsterna på kapital ovanligt höga 2005 – 2007, vilket också det bidrog till den procentuellt stora nergången 2008.

Avstannar i år
Åsubs preliminära beräkningar visar alltså ett historiskt ras i Ålands BNP-tillväxt 2008. Minskningen från 5,6 procent 2007 till minus 12,4 procent är större än under krisen i början av 1990-talet.
– Nergången fortsatte enligt vår prognos med – 4,0 procent under 2009 och tillväxten stannar på 0,0 procent i år. År 2011 räknar vi med att den ekonomiska tillväxten blir positiv, 1,3 procent.
Att nergången upphör beror på att effekterna av utflaggningarna ebbar ut.
Läs mer i papperstidningen.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax