DELA

Åsub: Effekter av Föglötunnel begränsade

De regionala och lokala effekterna av en tunnel till Föglö är så begränsade att de inte kan användas som ett avgörande argument – varken för eller emot projektet.
Det visar Åsubs nya utredning.
Ålands statistik- och utredningsbyrå har på trafikavdelningens uppdrag utrett de regionala effekterna av en tunnel från fasta Åland till Föglö. Åsub har granskat vilka sysselsättnings- och befolkningsmässiga konsekvenser en tunnel kan få samt sett närmare på liknande erfarenheter från omvärlden.
Tunnelprojektet skulle inte medföra några genomgripande effekter på kommunernas långsiktiga befolknings- och näringslivsutveckling, konstaterar Åsub inledningsvis.

Pendlingsmöjligheter
För Föglös del kunde förbättrade pendlingsmöjligheter visserligen medföra att fler väljer att flytta till kommunen samt ett ökat antal turister och sannolikt också fritidshusägare. Däremot är det svårt att se liknande positiva effekter på Föglös arbetsplatsutbud.
Även om turisterna och fritidshusägarna ökar så innebär en nedläggning av färjtrafiken färre arbetstillfällen, påpekar Åsub. Samtidigt finns det en risk för att den lokala handeln och servicen utkonkurreras av företag på fasta Åland.

Andra åtgärder
Internationella erfarenheter visar att det är större chans till positiva arbetsmarknadseffekter om transportinfrastrukturen kombineras med andra näringspolitiska initiativ som sänkta lokala skatter eller bostadsbyggande. ”Några sådana planer har emellertid inte hittills presenterats i anslutning till det här aktuella tunnelprojektet – vare sig av landskapsregeringen eller av den berörda kommunen”, skriver Åsub.
Det går inte heller att utesluta att Föglö skulle förlora sin regionalpolitiska status som skärgårdskommun, vilket kan betyda mindre utvecklingsstöd och överföringar från landskapsregeringen – och därmed sämre finansiella möjligheter för kompletterande näringspolitiska satsningar.

Litet plus för stan
För Mariehamn är effekterna marginellt positiva genom att fler Föglöbor kan tänkas börja arbeta i staden. Lemland och Lumparland, Föglös närmaste grannar på fasta Åland, kan komma att gå miste om potentiella nybyggare som i och med den fasta förbindelsen istället väljer att bosätta sig på Föglö.
När det gäller Kökar och Sottunga är det tillsvidare svårt att säga något om effekterna då en utbyggnad av ett nytt kortruttssystem med utgångspunkt på Föglö inte finns med i projektet i det här skedet.

Miljökonsekvenser
Avgörande för valet mellan en fast vägtunnelförbindelse eller en fortsatt färjtrafik, anser Åsub, måste vara vilka de långsiktiga inbesparingarna blir i förhållande till dess storlek. Den andra avgörande faktorn är vilka konsekvenser en ombyggnad skulle få på miljön.
Hela utredningen finns att läsa på Åsubs hemsida asub.ax.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax