DELA

ÅSUB drar åt svångremmen

Även Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) tvingas dra ner på verksamheten under 2010. Det största som åker är höstkonjunkturrapporten, som ger landskapsregeringen underlag för nästa års budget.
Sparbetinget för ÅSUB är dryga 15 procent. De ska tas från den del som landskapet betalar för statistikproduktion samt viss utredningsservice i form av årligen återkommande konjunkturanalyser.
I samband med analyserna görs också skatteprognoser och underlag för regeringens ekonomiska politik. Externa beställare finansierar all övrig verksamhet som huvudsakligen är olika forsknings- och utredningsuppdrag.
ÅSUB:s direktion vill säkra kärnverksamheten, den officiella statistikproduktionen, från neddragningarna. Det medför att budgetmedlen för utredningservicen till landskapsregeringen halveras.

”Ganska mycket”
– ÅSUB:s budget består av en fast del som bestäms av lagtinget. Sedan finns en fri intjänad budget som finansieras av uppdrag på marknadsmässiga grunder, säger direktör Bjarne Lindström. Det är den fasta budgeten som ska ner 15-16 procent. Det är ganska mycket på ett år.
Den fasta budgeten har också räckt till två konjunkturrapporter i året för landskapsregeringens räkning. I rapporten finns också en prognos över skatteutvecklingen.
– I samråd med finansavdelningen har ÅSUB:s direktion beslutat att ta bort höstkonjunkturrapporten och möjligen senarelägga vårens. Landskapsregeringen får sedan själva uppdatera den för budgetarbetet.
Konjunkturrapporterna används nämligen för landskapsregeringens budgetarbete.
Hur ska landskapet ha koll på konjunkturen inför budgetarbetet utan höstkonjunkturrapporten?
– Både finansavdelningen och landskapsregeringen anser att de klarar det. Mycket av budgetarbetet bygger på vårrapporten.

Inga uppsägningar
I det här skedet kan nedskärningarna lösas utan att byrån måste säga upp någon ur personalen.
– Åtminstone under 2010. Vi tar ett år i taget. Det beror på efterfrågan.
Ja, det är ju ni som vet hur prognosen för ekonomin ser ut.
– Mycket tyder på att det blir minst en lika dålig utveckling på klumpsumman.
Men en del kostnadsbesparande förändringar genomförs även i statistikproduktionen.
De viktigaste konsekvenserna under 2010 sammanfattas i följande punkter:
nedläggning av pappersversionen av samtliga statistikmeddelanden (i fortsättningen enbart elektronisk publicering)
ingen introduktion av nya statistikprodukter (gäller främst en planerad nysatsning inom sjöfartsområdet)
ingen månatlig rapportering av inresande (enbart årsrapport med samlad månadsstatistik)
senareläggning av planerad större satsning på uppgradering av ÅSUB:s it- och databassystem
Fortfarande är det god efterfrågan på ÅSUB:s forskarkompetens och en nedskärningarna i budgetresurserna har kunnat kompenseras av upphandlade och kontrakterade projekt skriver ÅSUB på sin hemsida.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax