DELA

Asfaltshögar fall för hovrätten

Ab Rafael fortsätter kräva att landskapets giftiga asfaltshögar ska bort från deras område. Men enligt landskapsregeringen är bortforslandet inte deras ansvar.
Fallet med landskapsregeringens giftiga asfaltshögar som förvaras på Ab Rafaels områden ska tas upp i Åbo hovrätt. Sammanlagt har lr fört cirka 18.000 ton returasfalt till Ab Rafael, i efterhand har det visat sig att delar av asfaltsmassorna innehåller giftig stenkolstjära.
Ålands tingsrätt gav den 19 november Ab Rafael rätt i att lr har kört giftig asfalt till förvaringsplatsen, men menade vidare att möjligheterna för att flytta massorna till en annan plats är för tidskrävande och att tillstånd behöver sökas.


Blandade massor
Ab Rafael har tagit ärendet vidare till hovrätten och har dessutom begärt att landskapsregeringen ska flytta på de totala, ospecificerade massorna. Enligt landskapsregeringen borde båda dessa yrkanden förkastas eftersom det är företaget Ab Rafael som har blandat ihop de giftiga och de ogiftiga massorna på förvaringsplatsen, och att det enligt avtal mellan de båda parterna är Ab Rafael som har ansvar för innehållet i högarna.
Ab Rafael är i dag den enda entreprenör som har tillstånd att förvara den här typen av massor på Åland. Bortforslande av massorna till en godkänd mottagare i riket skulle kosta en miljon euro och möjligheten att återvinna massorna skulle då dessutom uteslutas.


Fyra alternativ
Lr anser sig nu ha fyra alternativ: att forsla bort massor som innehåller högre halter stenkolstjära än 1000 ppm till riket, att kräva att Ab Rafael separerar ren asfalt från giftig så att den är i samma skick som då lr först forslade den till uppbevaring, och därmed ha möjlighet att föra den till en annan mottagare i landskapet, att forsla bort samtliga massor och kräva Ab Rafael på ersättning, eller att komma överens med entreprenören om fortsatt förvaring tills man får ett eget miljötillstånd.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax