DELA

Asfaltförlikningen undertecknades

I går undertecknades förlikningsavtalet mellan landskapsregeringen och Ab Rafael angående ersättningen för de giftiga asfaltsmassor som lagrades hos Ab Rafael för landskapets räkning.
Det blev som Nya Åland redan berättat. Rafael Ab får 90.000 euro i ersättning för den tid landskapets giftiga asfaltsmassor lagrades på Ab Rafaels område. I går undertecknades förlikningsavtalet mellan bolaget och landskapet.
– Det är det bästa möjliga under nuvarande premisser, säger trafikminister Veronica Thörnroos (C), som tillsammans med avdelningschef Niklas Karlman undertecknade avtalet.

Inga föroreningar
I avtalet åtar sig landskapsregeringen också ansvaret för en eventuell sanering av området där den giftiga stenkolstjäran lagrats.
– Vi har gjort omfattande provtagning, men inte fått riktigt alla svar än. Men de flesta provsvaren indikerar på att den inte finns föroreningar i marken.
I ett pressmeddelande säger Ab Rafaels vd Jesper Blomsterlund att det var bra att det inte blev en process i domstolen. Men han uttrycker också sin förvåning över hur långt det måste gå innan landskapet insåg att Ab Rafaels krav var befogade.
– Man skall inte behöva gå till domstol för att landskapet skall fullgöra sina avtalsmässiga skyldigheter.
Vad anser du om Blomsterlunds kommentar, trafikminister Thörnroos?
– Jag vill inte närmare kommentera den. Den som följt med ärendet vet att det runnit mycket vatten under broarna. För landskapsregeringen är det här ett avslutat ärende.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax