DELA

Asfalt het fråga i budgetdebatt

I Sverige är asfaltmassor med stenkolstjära inget problem. Så varför måste vi skeppa bort det från Åland för dyra pengar?
Det undrar flera lagtingsledamöter.
Landskapsregeringen beslöt nyligen att ingå avtal med ett fastländskt bolag om transport och omhändertagande av upp till 4.000 ton asfaltmassor med höga halter stenkolstjära. För landskapet kostar det 49,90 per ton.
Danne Sundman (OB) föreslår att landskapsregeringen bör överväga att satsa på en lokal deponi för asfaltmassor där halten stenkolstjära överstiger 1.000 ppm.
Det gör han i en reservation i finansutskottets utlåtande om den första tilläggsbudgeten för 2010. I den viks 1,2 miljoner för hanteringen av asfaltmassorna.
För asfalt med lägre tjärhalter vill Sundman att landskapet gör som vägverket i Sverige – man återanvänder det.
– I Sverige har man inte råd att se det som ett problem. En procent av Sveriges yta är asfalterad.

Stöder tanken
Återanvändning av asfalt är en bra idé, tycker den förre trafikministern Runar Karlsson (C).
I början av 2000-talet gjorde man så på trafikavdelningen.
– Vi började med att bland in gammal asfalt i ny, och använda det som underyta till ny asfalt. Det tjänade vi en rejäl slant på och det behövdes ingen uppvärmning.
Men tydligen tillämpas EG-direktiven strängare på Åland än i Sverige, säger han.
– I Sverige säger man att asfaltmassor med stenkolstjära skall betraktas som konstruktionsmaterial. För mig är det obegripligt att man inte kan göra det på Åland.
Lagtinget ställdes inför fullbordat faktum när landskapsregeringen ingick transportavtalet, säger Fredrik Karlström (OB).
Att till exempel blanda asfalten med grus och återanvända den på Åland vore en bättre lösning, tycker han.

Inte hållbart
Det är inte hållbart att betala 1,2 miljoner för att transportera bort asfaltmassor från Åland. Men det var det enda sättet att komma vidare när beslutet togs, sade trafikministern Veronica Thörnroos (C).
Flera lagtingsledamöter föreslår en studieresa till Sverige för att se hur problemasfalten hanteras där.

Patrik Dahlblom

patrik.dahlblom@nyan.ax