DELA

Arrendator ersätts för inkomstbortfall

Marcus Åkerblom som arrenderar Bollhalla anhåller hos stadens fritidsnämnd om att få ersättning för det inkomstbortfall han drabbas av när hoppgropen, som stadsfullmäktige beviljade medel för i årets budget, byggs. Arbetet väntas vara klart sista oktober.
Under byggtiden kan två av badmintonbanorna och gymnastiksalen inte hyras ut. Åkerblom har i sin anhållan, baserat på beläggningsgraden år 2009, uppskattat inkomstbortfallet till 1.849,30 euro per vecka samt de minskade driftsutgifterna till 285 euro (inkl. moms) per vecka. Åkerblom anhåller således om 1.564,30 euro inklusive moms per vecka i kompensation.
Fritidschef Maria Hägerstrand-Mattsson föreslår att fritidsnämnden kompenserar Marcus Åkerblom med den begärda summan, dock som längst till den sista oktober. Maxsumman blir då 15.643 euro.
Nämnden fattar beslut komande vecka. (ao)