DELA

Arkitekter avråder från billig lösning i museet

Arkitekterna bakom Ålands sjöfartsmuseums om- och tillbyggnad avråder från att förstärka ett svagt gallerigolv med balkar.
Siljan Konsult Ab har tagit fram ett förslag med fem nya balkar under galleriets bjälklag och en ny pelare mitt i trappan i museisalen.
– Åtgärderna i förslaget är inte tekniskt ändamålsenliga och dessutom skulle detta angrepp onödigt strida mot den ursprungliga arkitekturen.
Det skriver arkitekterna Johanna Vuorinen och Niina Svartström vid arkitektbyrån Kangas & Vuorinen i ett utlåtande till sjöfartsmuseets byggnadskommitté.

Golvet gungar
Balklösningen skulle bli cirka 100.000 euro billigare än den åtgärd som arkitekterna förespråkar.
Nya Åland skrev i går om problemen med golvet i sjöfartsmuseets västra galleri. I samband med den pågående om- och utbyggnaden av museet pikades golvet upp och man märker nu att det gungar när man rör sig på det.
Läs mer om golvproblematiken och vägen till lösning i dagens Nya Åland!

Patrik Dahlblom