DELA

Arkitekt fick Rädda Barnen-priset

Årets Rädda Barnen pris går till arkitekt Tiina Holmberg.
Så här sägs det i motiveringen:
”Tiina har på ett aktivt och lekfullt sätt involverat barnen i skapandet av gården på deras dagis Ängsbacken. Hon har lekt och diskuterat med dem och de har fått rita för att visa hur de helst vill se att dagisgården ser ut. Barnens synpunkter har tydligt beaktats i förverkligandet av gården. Genom att få priset hoppas vi att Tiina inspirerar andra i sin bransch att följa hennes exempel då det handlar om att skapa en miljö där barn ska vistas!”


Öppet hus
Priset delades ut i torsdags när Rädda Barnen hade öppet hus med anledning av Barnkonventionens dag.
Ordförande Petra Brunila höll öppningstalet och sade bland annat:
Vi är här idag för att uppmärksamma Barnkonventionen. Barnkonventionen, som innehåller barnens rättigheter. För mig som vuxen är den en påminnelse om vikten av att beakta barns delaktighet och syn på saker som berör dem. För mig som vuxen också ett verktyg som jag är skyldig att använda mig av. Hör bara på det här talesättet:
”Berätta för mig och jag ska glömma. Visa mig och jag ska komma ihåg. Gör mig delaktig och jag kommer att lära mig!”
Även fast jag som vuxen ser på Barnkonventionen som ett verktyg, som ska påminna mig om att agera utifrån ett barnperspektiv gällande frågor som rör dem så är denna konvention även ett verktyg som barn och unga bör och ska använda sig av – grejen är bara den att de måste få vetskap om att den finns och det är vår, de vuxnas, skyldighet att se till att det blir så!
Vi har många järn i elden i vår förening och ett av dem är det projekt, som går ut på att sprida kunskap om Barnkonventionen och här hos oss är det Danielle som gör det och hon åker land och örike runt för att lära ut och informera vuxna i samhället om barnens rättigheter. Vi hoppas innerligt att vi kan fortsätta med projektet länge och speciellt nästa verksamhets år då en till målgrupp tas med, barn och unga! Vi vet att projektet har betydelse för samhället, och vi ser att det börjar ske små framsteg i både kunskap och vetskap om Barnkonventionen.”