DELA

Arkipedalo saknar skärgårdskarta

En karta där både Ålands och Åbolands skärgårdar syns är ett av önskemålen som lades fram när projektet Arkipedalo träffade turistföretagare på Kökar och i Rimito i Åbolands skärgård.

Samarbetsprojektet mellan Ålands och Åbolands skärgård, Arkipedalo, som startade för att utveckla cykelturismen i nämnda områden har testat cykelrutter längs vägen Iniö-Osnäs-Brändö-Kumlinge-Sottunga-Kökar-Galtby-Houtskär.
Ett halvdussin unga och gamla personer av båda kön har under sommaren besökt och granskat 114 platser längs rutten enligt en i förväg utarbetad checklista. Med en plats menas exempelvis ett café, en sevärdhet, en färjeförbindelse, en vägsträcka eller en bed & breakfast.Svåra tidtabeller
Christian Pleijel, ordförande för projektet, skriver i ett pressmeddelande att man då funnit:
* Det är svårt att hitta enkel och klar tidtabellsinformation både i området Korpo-Houstkär-Iniö och i den åländska skärgården. Det ställer krav på tålamod och noggrannhet av den turist som inte har köpt ett färdigt cykelpaket av Viking Line, Turku Touring eller Ålandsresor.
* Skyltningen är bättre i Ålands än i Åbolands skärgård.
* Cykelvägarna på Åland får beröm, men på alla öar är vägarna smala. Även om trafiktätheten är låg så är trafikhastigheten hög.
* Cykelturister gör av med mer pengar än väntat, både på logi, mat, service och på färjorna. *
Överraskande många besöksmål och serviceanläggningar har redan stängt eller håller på att stänga i mitten av augusti.


Träff på Kökar
Projektet har haft träff med nio av turistföretagarna på Kökar, varvid konstaterades att nittio procent av Kökars turister kommer från Finland, att den egentliga turistsäsongen i sommar har sträckt sig från en vecka efter midsommar till en vecka in i augusti och att målet är att turisterna stannar minst en hel dag på Kökar.
Åtgärder som Kökars turistföretagare förde fram som viktiga för projektet att ta tag i var bland annat en karta eller folder som ”Skärgårdens Ringväg” över cykelrutten, att utbilda resebyråernas personal/säljare samt att ordna så att det finns turistvärdar i Galtby, Harparnäs, Hummelvik och Osnäs.


Träff i Rimito
Projektledaren Martti Nilsson träffade 15 turistföretagare i Rimito i tisdags. Då framkom att man upplever att tidtabellerna är svårlästa för turister som vill ta sig fram mellan öarna och att informationen om hur man tar sig fram finns spridd på för många ställen på webben.
– Man lade också fram att de åboländska kartorna slutar mitt på Skiftet liksom de åländska, säger Christian Pleijel. Liksom Kökarborna ville man ha en karta som visar hela området.
Nästa träff med turistföretagare är i Nagu den 7 september och på Brändö den 14 september klockan 13 på kommunkansliet. (ns).