DELA

Arkipedalo har hittat målgrupper

Unga par, lägerskolor, cykelentusiaster och äldre par är målgruppen för cykelturismen i Ålands och Åbolands skärgårdar.
Nu ska man marknadsföra regionerna både på nätet och på mässor.
Projektet Arkipedalo, som ska främja cykelturismen i Ålands och Åbolands skärgårdar, har träffat sammanlagt över fyrtio företagare i regionerna för att få in synpunkter och idéer om hur cykelturismen kan utvecklas. Styrgruppen har på basen av detta beslutat att koncentrera maknadsföringen till fyra olika grupper:
n Unga par utan barn med dubbel inkomst. De cyklar medellånga sträckor och gillar ett visst mått av äventyr och att planera själva. De vill ha bra service, god mat, bad, bra logi och aktiviteter.
n Lägerskolor. De har liten budget och kommer under lågsäsong. De cyklar korta sträckor och vill ha teman och kringaktiviteter. Trafiksäkerheten är viktig.
n Äldre välbärgade friska personer. De cyklar korta pass och vill ha god mat och bra logi. Allt ska vara bokat före avfärd.
n Cykelfantaster. Cyklar långa pass och ruttplaneringen är viktig. De vill inte ha dödtid, det vill säga vänta på färjor.

Marknadsföring
Styrgruppen beslutade också att vidarebefordra synpunkter om skyltning, service, vägar och dylikt till respektive kommun, samt diskutera med de stora säljorganisationerna om marknadsföring.
Marknadsföringen ska också ske på de hemsidor målgrupperna använder. Man beslöt också att sammanställa, utforma och trycka en gemensam turistkarta över Åboland och Åland.
Cykelturismen i regionerna ska vidare marknadsföras på resemässor i Helsingfors i januari och mars samt i Göteborg i april-maj. Utbudet av cykeluthyrning ska kartläggas.
Nästa sommar ska kvalitetskontroller utföras bland annat genom att turistföretagen själva samlar in utvärderingar från gästerna. (ns)