DELA

Arkeologisk lyckträff vid dammbygge

När tekniska verken satte skopan i en skogsdunge i Mariehamn Norrböle dök benrester och aska upp ur jorden.
I ett skogsparti längs med Bolstavägen i norra Mariehamn bygger Mariehamns stad tillsammans med Jomala kommun dammar och diken för dränering av regnvatten.
När grävarna grävt upp ett 50 gånger 70 meter stort område konstaterade museibyrån att jorden var full av lämningar efter tusentalets ålänningar.
Det är ännu för tidigt att exakt säga vad det är som legat så länge under gräset, men Rudolf Gustavsson på museibyrån har några bra gissningar. I dungarna bakom det nuvarande grävområdet finns många gravhögar. Högarna är gårdsgravar från den äldre järnåldern, så det nya fyndområdet borde höra dit.
– Det är rester efter ett bosättningsområde, som sannolikt hör ihop med gravarna. Det borde finnas en gård per grav ungefär, säger Gustavsson.
Den yngre järnåldern sträckte sig mellan år 550 och år 1000. Bosättningen är av samma typ som de under den något yngre vikingatiden.

Läs hela artikeln i dagens Nya Åland!

Erik Hallstensson

erik.hallstensson@nyan.ax