DELA

Årets miljöpris till modig områdesarkitekt

Områdesarkitekt Ursula Koponen får årets miljöpris av Ålands natur och miljö för sitt engagemang och mod i arbetet med Ålands bebyggda miljö.
– Det var en överraskning, säger hon.
När Ursula Koponen kom på jobb i går morse i sitt kontor i Sviby skola kollade hon rutinmässigt sin e-post. Då läste hon att hon utsetts till årets miljöpristagare och blev både överraskad och glad.
– Jag visste inte att jag var nominerad. Det är roligt att någon märker att man jobbar.
I prismotiveringen heter det att det finns få personer på Åland som med lika mycket kunskap, engagemang, mod, professionalitet och kraft försvarar och målmedvetet arbetar för bevarandet av den byggda miljön. Hennes tysta och oftast osynliga insatser inom områdesplanering har räddat många känsliga kulturmiljöer och öppna landskap, hon arbetar mot politikers och privata markägares exploateringsintressen, jämkar i konflikter och söker kompromisser. Hon lär ut hur plan- och bygglagen ska användas till vardags och är själv en förebild som engagerad miljömänniska.
Ursula Koponen har arbetat som områdesarkitekt i landskapet sedan 1989 och hon känner sitt Åland.
– Visst stämmer det att jag kämpar emot så länge det går om jag anser att det är värt det och det finns sakargument, säger hon om prismotiveringen.

Inga gräddfiler
Hon lever enligt de demokratiska spelregler som ska råda i samhället.
– Jag gillar inte gräddfiler. Alla ska behandlas lika och lagar och regelverk ska gälla.
Ingen ska kunna påstå att just hans eller hennes verksamhet eller bygge är så viktigt att reglerna inte behöver följas. Den striden tar hon ofta.
– Det händer att folk kommer med ganska märkliga förslag. Men det är oftast så att striderna stannar här i arbetsrummet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre