DELA

Årets julmärken hjälper cancersjuka

Medel från försäljningen av Postens julmärken går varje år till välgörande ändamål.
Under hela 2012 stöder Posten Ålands cancerförenings insamling till Rosa bandet och som ett komplement till det är årets bidragsmottagare av julmärkesmedlen Ålands cancerförenings Barn- och familjecancerfond, meddelar Katja Rikberg på Posten Åland.
Barn- och familjecancerfonden ger bidrag till familjer med barn som har drabbats av cancer. Bidragen ges för att underlätta barnens sjukhusvistelse samt till hela familjer där ett barn har insjuknat i cancer. I år har summan fastställts till 6 000 euro.
– Vi har hittills inför julen i år betalat ut ett bidrag på 700 euro var till fem åländska familjer. Det här är ett välkommet tillskott till fonden och det betyder mycket för de familjer och barn som har drabbats av cancer. De pengar som blir över från julmärkesmedlen används för utbetalningar under 2013, säger Ålands cancerförenings verksamhetsledare Helka Andersson.
Årets julmärken är gjorda av julfrimärkskonstnären Minna L. Immonen. (ka-f)