DELA

Ärenden har blivit liggande sedan 90-talet

Ett 40-tal ärenden som legat obehandlade hos landskapsläkaren Birger Sandell har avförts med hänvisning till att de inte längre är aktuella. I flera fall är handlingarna förkomna.
– Jag är ensam på posten och har en arbetsbelastning som kan göra att det ibland blir på det här sättet, är Sandells förklaring.
Lagen säger att ärenden som inletts hos landskapsregeringen ska behandlas utan ogrundat dröjsmål och om det är möjligt upptas till behandling inom tre månader. Det äldsta ärendet, ett hemligstämplat patientärende, inkom redan 1990 och har legat hos Birger Sandell i 19 år utan behandling. Vid en enskild föredragning den 17 juni avförde socialminister Katrin Sjögren (Lib) ärendet som ej aktuellt.
Sandell har jobbat som landskapsläkare sedan 1981. Han säger att det finns flera förklaringar till att ärendena har förblivit obehandlade.
– Av tidsbrist har de blivit liggande och de har blivit inaktuella under tiden.


Inget nytt problem
Han är ensam på posten och säger att det är mycket jobb.
– Jag har haft problemen under ett antal år och man har varit medveten om det i huset.
Ändå har har han inte begärt hjälp.
– Vi får inte tilläggsresurser och jag har inte begärt det heller.
Varför?
– Det har under årens lopp varit fråga om det ens ska finns en landskapsläkare.


Betar av
Från förvaltningens sida har man begärt redovisningar över obehandlade ärenden, säger Sandell.
– Jag har givit sådana förklaringar vid ett antal tillfällen.
Det 40-tal skrivelser som nu avförs har legat som oavslutade ärenden vid landskapsregeringens registratur och Sandell ”betar av dem”.
– Inte är det någon bra situation, det håller jag med om.


Borttappade skrivelser
I nio av de avförda ärendena har handlingarna – själva skrivelsen – dessutom förkommit. Bland dem en ansökan från om lokaliteter för privat sjukvårdsverksamhet, en skrivelse från förtroenderådet om en konsulterande onkolog vid Ålands centralsjukhus, ett förslag om att en ungdomsmottagning ska inrättas samt ett förslag om inrättande av en krisgrupp.
– Pappren finns på mitt rum någonstans, säger Sandell.
När skrivelserna hittas kommer de att bifogas avföringsbeslutet.
Nyan har sökt Katrin Sjögren och förvaltningschef Arne Selander för en kommentar. De var under gårdagen upptagna med budgetarbete.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax