DELA

Arbetsplatser räddas med blandbesättning

Det är tack vare att blandbesättningar tillåts som Eckerö Shipping kan återta 22 av de tidigare aviserade blandbesättningarna.
Rederi ab Eckerös dotterbolag Eckerö Shippings besked om avtalet var gårdagens glada nyhet i en tid när fraktmarknaden är i det närmaste död och hälften av bolagets fartyg enligt planen skulle säljas eller flaggas ut.
I september inleddes samarbetsförhandlingar som berörde totalt cirka 90 personer.
I november var förhandlingarna avslutade och 78 personer varslades om uppsägning. Det senaste beskedet före gårdagens meddelande var att 54 anställda har sagts upp.
Men sedan dess har försök pågått att mildra effekten och i går berättade fraktbolaget alltså att en överenskommelse har träffats mellan Eckerö Shipping, Rederierna i Finland, Finlands skeppsbefälsförbund, Finlands maskinbefälsförbund och Sjömansunionen som innebär att alla Eckerö Shippings sju fartyg behålls under finländsk flag tills vidare.
För fraktbolaget betyder avtalet att förlusterna minskar under 2014 samtidigt som de flesta anställdas situation förbättras. Uppsägningar kan återtas för ytterligare 22 anställda vid sidan av det dussin anställda som får förlängd sysselsättning med ett halvår.
– Vi är nu nere på 20 uppsagda av vilka bara tre är ålänningar, berättar koncernens personalchef Lasse Karlsson.
Det som avtalet handlar om är att rederiet för första gången anlitar blandbesättningar ombord på vissa fartyg.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre